Ako rastieme

Nasledujúca tabuľka a graf zobrazujú počet tovaru daného do predaja počas všetkých rokov nášho vývoja od založenia obchodu v roku 2004 až dodnes.

Veríme, že ide o zaujímavé čísla, ktoré potvrdzujú to, že sme najväčším second hand predajcom. Vďaka Vám!     

Počty daných tovarov do predaja v rokoch 2004-2014

Rok Množstvo tovaru /ks

2004

15 510

2005

54 365

2006

123 545

2007

170 370

2008

188 100

2009

247 800

2010

328 900

2011

370 900

2012

384 360

2013

418 000

2014

453 000

Obľúbené značky second hand oblečenia