Ochranná známka

Ochranná známka secondu handu BRUMLA.SK

BRUMLA je ochranná známka spoločnosti Brumla.cz, s.r.o. registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslom zápisu 340772 dňa 24.9.2014

Osvedčenie o zápise ochrannej známky nájdete na stránkach Úřadu průmyslového vlastnictví alebo vo formáte PDF tu.

Obľúbené značky second hand oblečenia