Vrátenie tovaru v zákonnej lehote a reklamácie

1) V súlade so zákonom č. 367/2000 zo dňa 14. septembra 2000 umožní prevádzkovateľ obchodu Brumla.cz nakupujúcemu počas 14 dní od dodania tovaru tento tovar vrátiť bez udania dôvodu.

2) Vrátený tovar však musí byť úplne v pôvodnom stave (nevypratý a nevyžehlený), v ideálnom prípade označený identifikačnou etiketou s kódom tovaru (vopred ďakujeme – veľmi nám tým uľahčíte prácu s reklamovanou položkou).

3) Pred odoslaním zásielky s vráteným tovarom, je nakupujúci povinný na túto skutočnosť upozorniť predávajúceho, najlepšie cez www.brumla.sk/vraciam

4) Následne nakupujúci odošle vrátený tovar na slovenskú adresu predajcu 

FROGMAN s.r.o.
449P
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko – Sihoť
911 01 Trenčín

Tovar NEPOSIELAJTE do Trenčína prostredníctvom Packety – nedokáže doručiť do P. O. Boxu a balíček sa vám vráti. 

Tovar sa nedá vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude predajca prijímať.

5) Pri splnení týchto podmienok a po doručení zásielky predávajúcemu sa uskutoční s nakupujúcim finančné vyrovnanie podľa vzájomnej dohody. Situáciu je možné riešiť dvomi spôsobmi:

  • Zápočtom k nasledujúcej objednávke (hodnota vráteného tovaru bude odpočítaná od Vašej budúcej objednávky)                                                                                     
  • Vrátením hodnoty vráteného tovaru na účet do 7 dní od dodania daného tovaru.

6) Pokiaľ bolo v objednávke, z ktorej zákazník vracia tovar, využité poštovné zadarmo a hodnota vráteného tovaru znížila pôvodnú cenu objednávky pod  80 Eur, bude poštovné zákazníkovi doúčtované znížením čiastky za vrátený tovar.

7) Všetky náklady spojené s reklamáciou hradí nakupujúci.

8) V súlade so zákonom neposkytuje predávajúci záruku na použitý tovar.

9) Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť po upozornení obchodný vzťah s takým nakupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné alebo jeho nákupy sú vyhodnotené ako špekulatívne.

Kompletné obchodné podmienky.

Oznámenie vratky

Obľúbené značky second hand oblečenia

  • a ďalšie...
  • a ďalšie...