Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní údajov sa riadime zákonom  č. 101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov.

Od 10.3.2014 sme registrovaným spracovávateľom osobných údajov podľa požiadaviek Úradu na ochranu osobných údajov. Osvedčenie o registrácii nájdete tu.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Brumla.cz, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.brumla.sk a www.brumla.cz prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a narábame s nimi  v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů V žiadnom prípade naša spoločnosť neposkytuje tieto údaje tretej strane.  

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu kúpnej zmluvy požadujeme od Vás  poznať meno (prípadne názov firmy), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefón a e-mail. Potom budeme ďalej evidovať Vaše jednotlivé objednávky.

K čomu slúžia údaje?

Všetky informácie slúžia iba k dodaniu objednávky na Vašu adresu a pre uľahčenie komunikácie s Vami.

Ako môžete ovplyvniť existenciu týchto dát?

Po prihlásení sa do e-shopu www.brumla.cz môžete tieto údaje editovať alebo zmazať. V prípade, ak chcete celkom zrušiť Vašu registráciu a doteraz ste u nás nenakúpili, stačí odoslať e-mail na adresu info@brumla.sk

Obľúbené značky second hand oblečenia